مقیاس نگرشهای مربوط به مسئولیت

مقیاس نگرشهای مربوط به مسئولیت

این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی از نگرش ها و باورهای مردم نسبت به مسئولیت پذیری می باشد.
 
تعداد سوالات: 26
تعداد صفحات: 4
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0