مقیاس وسواس فکری عملی ییل براون

مقیاس وسواس فکری عملی ییل براون

مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون YBOCSاین پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی وسواس فکری و علایم آن می باشد.
 
تعداد سوالات: 10
تعداد صفحات: 7
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – تفسیر
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0