مکانیک شکست در طراحی سازه‌ها (مشتمل بر سازه‌های فلزی و مواد مرکب) فرهاد جاوید راد

مکانیک شکست در طراحی سازه‌ها (مشتمل بر سازه‌های فلزی و مواد مرکب) فرهاد جاوید راد

مکانیک شکست در طراحی سازه‌ها (مشتمل بر سازه‌های فلزی و مواد مرکب) فرهاد جاوید راد

کتاب مکانیک شکست در طراحی سازهها
(مشتمل بر سازههای فلزی و مواد مرکب)
تألیف : دکتر فرهاد جاویدراد 
با بیش از 500 صفحه تقدیم شما می گردد.
درضمن هنگام خرید ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمایید.
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0