میکرو AVR به زبان C با پروژه

میکرو AVR به زبان C با پروژه

میکرو AVR به زبان C با پروژه

این مجموعه دارای یک PDF است که درآن AVR رابه زبان C اموزش داده است.
این مجموعه بسیار ساده آموزش داده است.
این مجموعه دارای پروژه های زیر است.
پروژه 1: فلاشر ساده
پروژه 2:شمارنده یک رقمی با segment-7
پروژه 3:کار با نمایشگر LCD
پروژه 4:خواندن صفحه کلید 4*4
پروژه 5:کار با نمایشگر Dot Matrix LED
پروژه 6:تایمر کانتر صفر
پروژه 7:فرکانس متر دیجیتالی
پروژه 8:کنترل موتور DC باPWM
پروژه 9:تایمر کانتر یک ودو
پروژه 10:کنترل سرو موتور…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0