نقشه کشی صنعتی 1

نقشه کشی صنعتی 1

نقشه کشی صنعتی 1

نقشه كشي يك
فصل اول:رسم تصاوير
فصل دوم:ترسيمات هندسي
فصل سوم:اندازه گيري
فصل چهارم:مجهول كشي -رسم تصوي سه گانه با استفاده از تصوير هاي دوگانه
فصل پنچم:تصوير مجسم يا پرسپكتيو
فصل ششم:برش و انواع آن
———————————————————————
تاریخچه مختصری از نقشه کشی صنعتی:
بشراززمانهای بسیار کهن کم وبیش شکلهایی بنام نقشه ترسیم مینمود است از جمله مصریان قدیم برای ساختن بناهای عظیمی نظیر اهرام ثلاثه مصر از انها استفاده نموده است از طرف دیگر…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0