نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ

نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ

نمونه انجام شده رورشاخ(5 نمونه) + کارتهای آزمون رورشاخ + راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ
 
توضیحات:
5 نمونه گزارش انجام شده (42 صفحه) pdf
کارت های رورشاخ (10 صفحه) word
راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ (55 صفحه) pdf…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0