نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه دوم)

نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه دوم)

نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه دوم)

آزمون انجام شده میلون – نمونه انجام شده میلون
 
تعداد صفحات: 8
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
 
شرح حال روانپزشکی
اجرا و نمره گذاری
تفسیر گام به گام
1- تعیین روایی نیمرخ
2- تفسیر مقیاس های اختلال شخصیت
3- تفسیر مقیاس های نشانگان بالینی
4- ارائه برداشت تشخیصی
5- شرح دلالت ها و توصیه های درمانی
 
 
2- تفسیر مقیاس های اختلال شخصیت
مقیاس های آسیب شدید شخصیت برافراشتگی نشان نمی دهد؛ اما در مقیاس های الگوی شخصیت بالینی فقط در مقیاس منفی…