نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه دوم)

نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه دوم)

نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه دوم)

آزمون انجام شده میلون – نمونه انجام شده میلون
 
تعداد صفحات: 8
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
 
شرح حال روانپزشکی
اجرا و نمره گذاری
تفسیر گام به گام
1- تعیین روایی نیمرخ
2- تفسیر مقیاس های اختلال شخصیت
3- تفسیر مقیاس های نشانگان بالینی
4- ارائه برداشت تشخیصی
5- شرح دلالت ها و توصیه های درمانی
 
 
2- تفسیر مقیاس های اختلال شخصیت
مقیاس های آسیب شدید شخصیت برافراشتگی نشان نمی دهد؛ اما در مقیاس های الگوی شخصیت بالینی فقط در مقیاس منفی…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0