نمونه اجرا شده تست mmpi (نمونه اجرا شده آزمون mmpi) فایل چهارم (دو نمونه)

نمونه اجرا شده تست mmpi (نمونه اجرا شده آزمون mmpi) فایل چهارم (دو نمونه)

نمونه اجرا شده تست mmpi (نمونه اجرا شده آزمون mmpi) فایل چهارم (دو نمونه)

نمونه انجام شده آزمون mmpi
نمونه اجرا شده آزمون mmpi
نمونه تفسیر آزمون mmpi
 
تعداد صفحات: 30 (دو نمونه انجام شده mmpi)
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
نمونه اول:
1-مقیاسهای اعتباری و بالینی:
1-1مقیاسهای اعتباری:
نمره ؟=0
با توجه تعداد این آیتم پروتکل معتبر می باشد.
مقیاس L=6
نمره 62T= نشان دهنده بازتاب دفاعی بودن ساده لوحانه ای است که در آن آزمودنی ویژگی های منفی را انکار کرده و مدعی ویژگی های مثبت است زیرا فکر می کند این نحوه عمل به نفع اوست. و با…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 3 views
  • ۲۳ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0