نمونه ازمایش اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد – تاثیر آگاهی از نتایج بر عملکرد

نمونه ازمایش اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد - تاثیر آگاهی از نتایج بر عملکرد

نمونه ازمایش اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد – تاثیر آگاهی از نتایج بر عملکرد

عنوان آزمایش:
آزمایش اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد آزمودنی
 
 
تعداد صفحات: 9
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
هدف
وسایل آزمایش
نمونه
روش آزمایش
تحلیل نتایج
نتیجه گیری
 
روش آزمایش :
آزمودنی را درمقابل خود نشاندیم، چشمانش را بستیم و مدادی را در دستش قرار دادیم. یک برگ کاغذ میلی متری ویک عدد خط کش که بر روی ضلع پایین کاغذ قرار گرفته بود در مقابلش بر روی میز قرار دادیم. وبه او گفتیم که باید با دست چپ خط کش را نگه دارد.خط کش دوم را در ده…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0