نمونه ای از تفسیر آزمون نئو (نمونه اجرا شده تست نئو) نمونه دوم

نمونه ای از تفسیر آزمون نئو (نمونه اجرا شده تست نئو) نمونه دوم

نمونه ای از تفسیر آزمون نئو (نمونه اجرا شده تست نئو) نمونه دوم

 
نمونه ای از تفسیر آزمون نئو
تفسیر آزمون نئو 240 سوالی
 
تعداد صفحات: 13
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
مشخصات ازمودنی
معاینه وضعیت روانی
تشخیص پنج محوری DSM-IV-TR
1-کنترل اعتبار
2-محاسبه نمرات
3-توصیف کلی شخصیت
4-تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C
5-همبسته های شخصیتی
6-فرضیه های بالینی
7-ثبات پروفایل
8-سبک های شخصیتی
 
تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C:
عصبیت: این فرد این توانایی را در خویش می بیند که در رویارویی با…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 8 views
  • ۲۳ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0