نمونه تست هوش وکسلر بزرگسالان (دو نمونه)

نمونه تست هوش وکسلر بزرگسالان (دو نمونه)

نمونه تست هوش وکسلر بزرگسالان (دو نمونه)

تعداد صفحات: 29 (دو نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان)
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن
 
نمونه اول:
فرم ثبت مقیاس هوش وکسلر برای بزرگسالان (نمونه اجرا شده) آزمونهای عملی و کلامی:
1- اطلاعات عمومی 2- درک مطلب 3- حساب 4- تشابهات 5- فراخنای ارقام 6- خزانه لغات 7- رمز نویسی 8- تکمیل تصاویر 9- طراحی با مکعب ها 10- تنظیم تصاویر 11- الحاق قطعات
 
مشخصات آزمودنی
معاینه وضعیت روانی
تفسیر و برداشت بالینی:
سطح 1- هوشبهر مقیاس کلی:
سطح 2- هوشبهرهای کلامی-…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0