نمونه تفسیر آزمون بندر گشتالت (دو نمونه)

نمونه تفسیر آزمون بندر گشتالت (دو نمونه)

نمونه تفسیر آزمون بندر گشتالت (دو نمونه)

نمونه اجرا شده آزمون بندر گشتالت
 
 
شامل : دو نمونه اجرا شده آزمون بندر گشتالت + دستورالعمل آزمون بندرگشتالت +
فرم نمره گذاری آزمون بندر گشتالت به شیوه کوپیتز + فرم نمره گذاری آزمون بندر گشتالت به شیوه پاسکال
 
تعداد صفحات: 9 + 14
 
نوع فایل: PDF (نمونه اجرا شده و فرم ها) + WORD (دستورالعمل آزمون)
 
 
توضیحات:
نمونه اول به شیوه کوپیتز نمره گذاری شده است.
نمونه دوم به روش مارلی، هین و لکس نمره گذاری شده است.
 
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0