نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ) نمونه سوم

نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ) نمونه سوم

نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ) نمونه سوم

تعداد صفحات: 13
نوع فایل: WORD
 
فایل هدیه:
کارت های رورشاخ (10 کارت)
راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ (55 صفحه)
 
 
قسمتی از متن:
جدول پاسخ های آزمون رورشاخ
تاريخچه فردي
خلاصه ساختاري:
بخش اصلي
بخش انديشه پردازي
بخش عاطفه
بخش ميانجي گري
بخش پردازش
بخش ميان فردي
بخش ادراك خويشتن
تحليل ساختاري
 
بخش اصلي

لامبدا :L=F/(R-F)=1.57
توازن تجربه (EB) : wSumC=13.5 و M=4

 
EB=∑M / WSumC =.29
 

تجربه واقعي (EA):∑M+WSumC=17.5
تجربه فراگير(EBper): EBper=3.37…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0