نمونه تفسیر تست رورشاخ (نمونه اجرا شده رورشاخ) نمونه دوم

نمونه تفسیر تست رورشاخ (نمونه اجرا شده رورشاخ) نمونه دوم

نمونه تفسیر تست رورشاخ (نمونه اجرا شده رورشاخ) نمونه دوم

تعداد صفحات: 14
نوع فایل: WORD
 
فایل هدیه:
کارت های رورشاخ (10 کارت)
راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ (55 صفحه)
 
 
قسمتی از متن:
جدول پاسخ های آزمون رورشاخ
تاريخچه شخصي
خلاصه ساختاري:
بخش اصلي
بخش انديشه پردازي
بخش عاطفی
بخش ميانجي گري
بخش پردازش
بخش ميان فردي
بخش ادراك خويشتن
تحلیل ساختاری:
محل ادراک
تعیین کننده ها
محتوای پاسخ ها
نسبت ها، درصد ها و اشتقاق ها:
بخش اصلی
بخش اندیشه ورزی
بخش عاطفی
بخش میانجی
بخش پردازش
بخش…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0