نمونه تفسیر تست mmpi (نمونه انجام شده آزمون mmpi ) نمونه چهارم

نمونه تفسیر تست mmpi (نمونه انجام شده آزمون mmpi ) نمونه چهارم

نمونه تفسیر تست mmpi (نمونه انجام شده آزمون mmpi ) نمونه چهارم

نمونه انجام شده آزمون mmpi
نمونه اجرا شده آزمون mmpi
نمونه تفسیر آزمون mmpi
 
تعداد صفحات: 21
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
1-مقیاسهای اعتباری و بالینی:
1-1مقیاسهای اعتباری:
نمره ؟=0
با توجه تعداد این آیتم پروتکل معتبر می باشد.
مقیاس L=6
نمره 62T= نشان دهنده بازتاب دفاعی بودن ساده لوحانه ای است که در آن آزمودنی ویژگی های منفی را انکار کرده و مدعی ویژگی های مثبت است زیرا فکر می کند این نحوه عمل به نفع اوست. و با توجه به تعداد این آیتم پروتکل معتبر…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 0 views
  • ۲۳ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0