نمونه تفسیر وکسلر کودکان (نمونه انجام شده آزمون وکسلر کودکان) دو نمونه

نمونه تفسیر وکسلر کودکان (نمونه انجام شده آزمون وکسلر کودکان) دو نمونه

نمونه تفسیر وکسلر کودکان (نمونه انجام شده آزمون وکسلر کودکان) دو نمونه

نمونه انجام شده تست وکسلر کودکان
نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر
نمونه تفسیر آزمون وکسلر کودکان
نمونه انجام شده آزمون وکسلر کودکان
 
تعداد صفحات: 13 (دو نمونه انجام شده وکسلر کودکان)
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن
نمونه اول:
معرفی آزمودنی
تعریف هوش
گام اول – گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و 4 شاخص اصلی
گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI)
گام 3- تعیین اینکه کدام یک از 4شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 0 views
  • ۲۳ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0