نمونه تفسیر neo – نمونه تفسیر ازمون neo (دو نمونه)

نمونه تفسیر neo - نمونه تفسیر ازمون neo (دو نمونه)

نمونه تفسیر neo – نمونه تفسیر ازمون neo (دو نمونه)

نمونه انجام شده تست نئو – نمونه انجام شده آزمون نئو
نمونه اجرا شده تست نئو – تفسیر آزمون نئو فرم بلند
 
 
تعداد صفحات: 26 (دو نمونه انجام شده نئو)
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن
نمونه اول:
مشخصات ازمودنی
معاینه وضعیت روانی
تشخیص پنج محوری DSM-IV-TR
آزمون NEO:
1-عبارت های بدون پاسخ
2-کنترل اعتبار
3-محاسبه نمرات مقیاس ها و شاخص ها
4-توصیف کلی شخصیت بر مبنای عوامل 5 گانه
5-تفسير تفصيلي
6-همبسته هاي شخصيتي
7-فرضيه هاي باليني و دلالت هاي…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 9 views
  • ۲۳ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0