نمونه دیگر از گزارش کارورزی 1 رشته علوم تربیتی

نمونه دیگر از گزارش کارورزی 1 رشته علوم تربیتی

نمونه دیگر از گزارش کارورزی 1 رشته علوم تربیتی

نمونه دیگر از گزارش کارورزی 1 رشته علوم تربیتی
فرمتword
79 صفحه
 
آموزش و پرورش به عمل یا فرایندی اطلاق می شود که از طریق آن، دانش، مهارت، شایستگی و کیفیتهای مطلوب رفتار به فرد آموخته می شود. اینکه آموزش و پرورش برای فرد و جامعه امری ضروری و مفید است، بر کسی پوشیده نیست. دین مبین اسلام بیش از ادیان دیگر به اهمیت آموزش توجه داشته و گویی رسالت اساسی دین اسلام، آموزش و تزکیه نفس انسان بوده است. حضرت محمد(ص) می فرماید: بیاموزید علم را حتی اگر در…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0