نمونه سوالات تستی و تشریحی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

نمونه سوالات تستی و تشریحی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

نمونه سوالات تستی و تشریحی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

نمونه سوالات تستی و تشریحی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس
فرمت این محصول PDF می باشد
267 سوال تشریحی
572 سوال تستی
(اکثرا دارای جواب می باشند)…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0