نمونه شرح حال روانشناسی بالینی (نمونه اول)

نمونه شرح حال روانشناسی بالینی (نمونه اول)

نمونه شرح حال روانشناسی بالینی (نمونه اول)

 
نمونه مصاحبه افسردگی
شرح حال یک بیمار افسرده
 
تعداد صفحات: 15
نوع فایل: WORD
 
قسمتنی از متن:
فهرست
مشخصات فردی
شكايت عمده
سابقه بيماري فعلي
بيماري قبلي
سابقه يا شرح حال شخصي
معاينه وضعيت رواني
توصيف كلي
خلق و عاطفه
تكلم
اختلالات دركي
تفكر
نظام حسي و شناخت
آگاهي و سطح هشياري
توجه و تمرکز
كنترل تكانه
قضاوت و بينش
قابليت اعتماد
خلاصه يافته هاي مثبت
تشخيص پنج محوري DSM-IV-TR
پيش آگهي
فرمول بندي روانپويايي
توصيه…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 30 views
  • ۲۳ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0