نمونه شرح حال روانشناسی (نمونه دوم)

نمونه شرح حال روانشناسی (نمونه دوم)

نمونه شرح حال روانشناسی (نمونه دوم)

 
نمونه مصاحبه تشخیصی در روانشناسی
نمونه مصاحبه بالینی
 
 
تعداد صفحات: 8
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتنی از متن:
……
 
8- معاینه وضعیت روانی:
ظاهر کلی: سر و وضع بیمار نامرتب و ژولیده است. قیافه اش متناسب با سنش است. کندی روانی- حرکتی دارد. چهره غمگین و درمانده ای دارد. خسته به نظر می رسد.
رفتار حرکتی: بسیار کند است. تماس چشمی برقرار می کند. بی حال است. هیچ گونه حالت اضطراب و سراسیمگی در او مشاهده نمی شود.
نگرش در حین مصاحبه: بیمار به…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0