نمونه فرم تکمیل شده شرح حال (نمونه اول)

نمونه فرم تکمیل شده شرح حال (نمونه اول)

نمونه فرم تکمیل شده شرح حال (نمونه اول)

یک نمونه مصاحبه روانشناسی
 
 
تعداد صفحات: 15
نوع فایل: WORD
 
قسمتنی از متن:
فهرست
مشخصات فردی
شكايت عمده
سابقه بيماري فعلي
بيماري قبلي
سابقه يا شرح حال شخصي
معاينه وضعيت رواني
توصيف كلي
خلق و عاطفه
تكلم
اختلالات دركي
تفكر
نظام حسي و شناخت
آگاهي و سطح هشياري
توجه و تمرکز
كنترل تكانه
قضاوت و بينش
قابليت اعتماد
خلاصه يافته هاي مثبت
تشخيص پنج محوري DSM-IV-TR
پيش آگهي
فرمول بندي روانپويايي
توصيه ها
 
معاينه وضعيت رواني…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 4 views
  • ۲۳ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0