همه چیز درباره ی آزمایش ویدال WIDAL TEST

همه چیز درباره ی آزمایش ویدال WIDAL TEST

همه چیز درباره ی آزمایش ویدال WIDAL TEST

آزمایش ویدال
بخشی از کتاب:
 
مقدمه :
آزمایش ویدال برای تشخیص سرولوژی بیماری حصبه و شبه حصبه می باشد که علت آن ها آلودگی با باسیل های گونه سالمونلا از دسته باسیل های روده ای می باشد .این باسیل ها از راه دستگاه گوارش وارد بدن انسان می شوند و موجب پیدایش بیماری های مهم زیر می گردند :
1.تب های تیفوئیدی و پاراتیفوئیدی که به نام تب های روده ای معروف است .
2.سپتیسمی و عفونت خون
3.مسمومیت های غذائی
باسیل های تیفوئید و پاراتیفوئید را می توان قبل از…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0