پاورپوینت عملکرد طبیعی کبد

پاورپوینت عملکرد طبیعی کبد

پاورپوینت عملکرد طبیعی کبد

نوع فایل: power point
قابل ویرایش 24اسلاید
 
قسمتی از اسلایدها:
تست های مربوط به سنتز و متابولیسم

آلبومین
فاکتورهای انعقادی
هاپتوگلوبین
سرولوپلاسمین
آلفا فتوپروتئین
لیپوپروتئین ها
کلسترول و تری گلیسرید
الکتروفورز پروتئین های سرم

علائم آزمایشگاهی افتراق عوامل داخل و خارج کبدی:

افزایش بیلی روبین تام mg/dl 10(یرقان هپاتوسلولار) یا mg/dl 20 (کلستاز داخل کبدی و تومورهای پری آمپولار)
افزایش ALP و بیلی روبین همراه با ALT و AST…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0