پايان نامه برای دريافت مدرک كارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی

پايان نامه  برای دريافت مدرک كارشناسی ارشد  رشته روان شناسی عمومی

پايان نامه برای دريافت مدرک كارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی

پايان نامه برای دريافت مدرک كارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی
فرمتpdf
215 صفحه
 
موضوع: مقايسه اثر بخشي معنويت درماني و طرحواره درماني بر افسردگي دانشجويان دانشگاه پيام نور
…………
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0