پايان نامه جهت اخذ در جه كارشناسی ارشد رشته روانشناسی

پايان نامه جهت اخذ در جه كارشناسی ارشد رشته روانشناسی

پايان نامه جهت اخذ در جه كارشناسی ارشد رشته روانشناسی

پايان نامه جهت اخذ در جه كارشناسی ارشد رشته روانشناسی
فرمتword
102 صفحه
موضوع: بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش اموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان
 

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي به جز مقطع
اول دبسيتان شهرستان قزوين است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از اينكه بين پرخاشگري والدين و پيشرفت
تحصيلي رابطه وجود دارد و همين طور بين پرخاشگري دانش آموزان ضعيف و…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0