پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی بزرگسالان SELSA-S

پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی بزرگسالان SELSA-S

این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی) می باشد.
 
تعداد سوالات: 14
تعداد صفحات: 4
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – مولفه – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0