پرسشنامه احقاق جنسی هالبرت

پرسشنامه احقاق جنسی هالبرت

این پرسش نامه توسط هالبرت ساخته شد و در بسیاری از پژوهش های بین المللی به کار گرفته شده است . این پرسش نامه شامل ۲۵ ماده است ، که میزان تمایل جنسی آزمودنی را مورد سنجش قرار می دهد . سوال های پرسشنامه تمایل جنسی ، به وسیله ی درمانگران در امور بالینی ، برای سنجش مشکلات جنسی و زناشویی و در پژوهش های علمی به طور گسترده استفاده می شود.
تعداد سوالات: 25
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0