پرسشنامه افسردگی کودکان ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس

پرسشنامه افسردگی کودکان ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس

CDI یک ابزار خود گزارشی 27 آیتمی است که جهت ارزیابی نشانه های افسردگی در کودکان و نوجوانان استفاده می شود. آیتم های این پرسشنامه که از پرسشنامه افسردگی بک برگرفته شده است هر نشانه ای را که می تواند مختص افسردگی دوره کودکی باشد ارزیابی می کند: به عنوان مثال خلق پایین، خود ارزیابی ضعیف، و مشکلات بین فردی . CDI شامل 5 خرده مقیاس می باشد که عبارتند از: خلق منفی، مشکلات بین فردی، احساس بیهودگی ، فقدان احساس لذت و عزت نفس پایین.
تعداد سوالات: 27
تعداد…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0