پرسشنامه اوزرتسکی

پرسشنامه اوزرتسکی

پرسشنامه اوزرتسکی

آزمون تبحر حرکتی برونینکس اوزرتسکی
شامل: هشت خرده آزمون (46بخش) + روایی و پایایی + فرم خام ثبت نتایج
تعداد صفحات: 52
نوع فایل: WORD قابل ویرایش
 
قسمتی از متن:
خرده آزمون ۳ – (هماهنگی دو دوستی):
این خرده آزمون شکل ۸ آزمایشی است.
آزمایش ۱از خرده آزمون ۳ (ضربه زدن یک درمیان با پاها در حین ترسیم دایره با انگشتان):
آزمونگر بر روی صندلی روبروی آزمودنی می نشیند و از او میخواهد که بازویش را در حدود یا کمی پایین تر از شانه قرار داده و انگشتان اشاره اش را…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0