پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای

این پرسشنامه دارای 100 سوال بوده و از طریق این سوالات، 10 خرده مقاس را بررسی می نماید. هر 10 سوال معرف یک خرده مقیاس می باشد. این خرده مقیاس ها عبارتند از:
1- نیاز به تایید دیگران
2- انتظار بالا از خود
3- تمایل به سرزنش
4- واکنش نسبت به ناکامی
5- بی مسئولیتی هیجانی
6- نگرانی زیاد توام با اضطراب
7- اجتناب از مشکل
8- وابستگی
9- درماندگی نسبت به تغییر
10- کمال گرایی
 
تعداد سوالات: 100
تعداد صفحات: 6
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – مولفه – روایی و…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0