پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون

پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون

پرسشنامه نگرانی از تصویر بدن BICIاین پرسشنامه در سال ۲۰۰۵ توسط لیتلتون و همکاران طراحی شد. این آزمون حاوی ۱۹ پرسش است که هر پرسش دارای پنج گزینه است که از ۱ (هرگز) تا ۵ (همیشه) نمره گذاری می شود
 
تعداد سوالات: 19
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه – روایی – پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0