پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات
فرمتpdf
14 صفحه
این پرسشنامه دارای پرسشهای تشریحی و چهار گزینه ای می باشد که دارای پاسخ نامه دقیق است.
و تحلیل در این پرسشنامه کامل میباشد…
……

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0