پرسشنامه تعصب (بهرمان، ۱۳۹۳)

پرسشنامه تعصب (بهرمان، ۱۳۹۳)

پرسشنامه محقق ساخته سنجش تعصب (بهرمان، ۱۳۹۳) شامل۴۰سوال است.
 
تعداد سوالات: 40
تعداد صفحات: 4
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – مولفه
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0