پرسشنامه تعلل ورزی تصمیم گیری DPS

پرسشنامه تعلل ورزی تصمیم گیری DPS

این مقیاس دارای پنج ماده خود گزارشی است که توسط مان (1982) برای سنجش تعلل ورزی در موقعیت­های تصمیم گیری ساخته شده است. ماده­های این مقیاس به کمک پنج گزینه به روش لیکرت نمره گذاری می­شوند و نمره بالاتر در این مقیاس نشان دهنده سطح بالاتر تعلل ورزی است.

تعداد سوالات: 5
تعداد صفحات: 1
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0