پرسشنامه تمایل به برنامه ريزی

پرسشنامه تمایل به برنامه ريزی

هدف: اين ابزار سنجش براي كمك به ارزيابي تمايل افراد براي برنامه ريزي فعال طراحي گرديده است.
تعداد سوالات: 5
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر
نوع فایل: WORD
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0