پرسشنامه حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده) مری پروسیدانو و کنیت هلر

پرسشنامه حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده) مری پروسیدانو و کنیت هلر

تعداد سوالات: 20
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0