پرسشنامه دو سو گرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز

پرسشنامه دو سو گرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز

کینگ و امونز(1990) به منظور بررسی اهمیت نقش دو سوگرایی در ابراز گری هیجان در سلامت این پرسشنامه را طراحی نمودند.
تعداد سوالات: 28
تعداد صفحات: 3
شامل: پرسشنامه – پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0