پرسشنامه ذهن آگاهی (MAAS) براون و رایان

پرسشنامه ذهن آگاهی (MAAS) براون و رایان

مقیاس MAAS یک آزمون 15 سوالی است که براون و ریان (2003) آن را به منظور سنجش سطح هشیاری و توجه نسبت به رویدادها و تجارب جاری در زندگی روزمره ساختند.
 
تعداد سوالات: 15
تعداد صفحات: 3
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD
 

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0