پرسشنامه زانگ

پرسشنامه زانگ

پرسشنامه S.A.S ، پرسشنامه اضطراب زانگاین مقیاس دارای 20 سؤال چهار گزینه ای بوده و بر مبنای نشانگان بدنی – عاطفی اضطراب تهیه شده است. ملاکهای تشخیصی S.A.S دارای 5 نشانه عاطفی و 15 نشانه بدنی است.
 
 
تعداد سوالات: 20
تعداد صفحات: 7
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0