پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس

پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس

این ابزار 15 سوالی یکی از اولین مقیاس های کوتاه برای سنجش سازگاری زناشویی است.
 
تعداد سوالات: 15
تعداد صفحات: 3
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0