پرسشنامه سبک شناختی ( KAI) کرتون

پرسشنامه سبک شناختی ( KAI) کرتون

پرسشنامه سبک شناختی ( KAI) این پرسشنامه توسط کرتون 1967 برای سنجش سبک نوگرا یا پژوهنده – یانوگرا یا پذیرنده ساخته شد پرسشنامه از 33 ماده و 5 گزینه ( بسیار آسان، نه مشکل نه آسان، مشکل و بسیار مشکل ) تشکیل شده است.
 
تعداد سوالات: 33
تعداد صفحات: 4
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0