پرسشنامه سلامت خانواده اصلی FOS

پرسشنامه سلامت خانواده اصلی FOS

این پرسشنامه یک ابزار 40 سوالی است که توسط هاوستات، اندرسون، پیرسی، کوچران و فاین در سال 1985 برای سنجیدن ادراک و استنباط شخص از میزان سلامت خانواده اصلی خویش تدوین شده است. مقیاس خانواده اصلی بر استقلال و صمیمیت به عنوان دو مفهوم کلیدی در حیات خانواده سالم تمرکز دارد.
تعداد سوالات: 40
تعداد صفحات: 11
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0