پرسشنامه سنجش ترس

پرسشنامه سنجش ترس

پرسشنامه ترس در ابتدا برای بزرگسالان هندی یا انگلیسی زبانان اهل هند ، طراحی گردیده بود.سوال از بزرگسالان برای یادآوری ترس هایشان با اشاره به خودشان یا گروه سنجی خود ، این سوال را پیش می آورد که ” آیا کلیه موارد به ذهن شان می آید یا خیر؟” . سوال از والدین درباره ترس فرزندان ایشان هم، گذشته از با عاطفی آن ، این مشکل را در بردارد که ” آیا والدین همه ی ترس های کودکان خود را می دانند؟ و آیا در گزارش خویش ذهنی عمل نمی کنند؟”بنابراین ،…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0