پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن

پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن

این پرسشنامه توسط استفان ووندن بروکو هانس برتمن (۱۹۹۵) ساخته شده و از ۵۶ سوال تشکیل شده است و ۵ شاخص درباره صمیمی بودن در ازدواج را می سنجد
 
تعداد سوالات: 56
تعداد صفحات: 4
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – مولفه – پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0