پرسشنامه عزت نفس آیزنگ

پرسشنامه عزت نفس آیزنگ

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان عزت نفس است.
 
تعداد سوالات: 30
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0