پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می باشد
 
تعداد سوالات: 20
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – مولفه
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0