پرسشنامه عملکرد خانواده fad

پرسشنامه عملکرد خانواده fad

این پرسشنامه برای سنجیدن عملکرد خانواده بر اساس الگوی مک مستر تدوین شده است و شامل 53 سوال می باشد. این الگو خصوصیات ساختاری و شغلی و تعاملی خانواده را معین می سازد
 
تعداد سوالات: 53
تعداد صفحات: 5
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی
نوع فایل: WORD
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0