پرسشنامه قدرت ارتباطات

پرسشنامه قدرت ارتباطات

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی وضعیت روابط اجتماعی افراد است.
 
تعداد سوالات: 20
تعداد صفحات: 2
محتویات: پرسشنامه – نمره گذاری – تفسیر
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0