پرسشنامه قدرت تخیل

پرسشنامه قدرت تخیل

کلمه تخیل دقیقا به توانایی ما در تشکیل تصاویر ذهنی اشاره دارد . در واقع به علت خاصی که تعداد معدودی از روانشناسان قادر به درک آن هستند هر کسی توانایی تشکیل تصاویر ذهنی را ندارد.
تخیل یکی از اساسی ترین بخش های حیات ذهنی است . برخورداری از یک تخیل روشن و واضح می تواند سودمند باشد و گستره ی کامل بیان هنری را برای شما فراهم نماید . اما در عین حال تخیل بیش از حد مشکلاتی را به بار خواهد آورد . این پرسشنامه برای سنجش قدرت تخیل شما طراحی گردیده است و…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0